MSc APPLIED BIOCHEMISTRY - Announces

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ & Ι.Β.Ε. Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
Δ.Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΑΡΙΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2024

Αύριο, Πέμπτη, 16-05-2024, στις 13:00, στον σύνδεσμο https://upatras-gr.zoom.us/j/99001050880?pwd=RGpvNTkxM1Ftam1wWDlJSUVhaE9DZz09 

θα πραγματοποιηθεί διάλεξη του Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του University of Chester Dr. Ιωάννη Κανάκη
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Prof. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ, University of Chester, UK

ΤΙΤΛΟΣ: Μη επαρκής πρόσληψη διατροφικής πρωτεΐνης κατά την αναπαραγωγή: επιπτώσεις στο μυοσκελετικό σύστημα της μητέρας και των απογόνων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία 20 χρόνια, έρευνες έχουν δείξει ότι η διατροφή της εγκύου κατά τη διάρκεια της κύησης αλλά και του θηλασμού μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιδράσεις στην υγεία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και ενδέχεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη ασθενειών. Το διατροφικό περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του εμβρύου, και φαίνεται να επηρεάζει την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος των απογόνων αλλά και την φυσιολογία στην ενήλικη ζωή. Ωστόσο, οι μηχανισμοί που ωθούν αυτές τις επιδράσεις είναι ελάχιστα κατανοητοί. Ένα βασικό συστατικό της μητρικής/πρώϊμης μεταγεννητικής δίαιτας, που προτείνεται να επηρεάζει τη μυοσκελετική ανάπτυξη και λειτουργία, είναι η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Χρησιμοποιήσαμε ένα πρότυπο μοντέλο τρωκτικών, μη βέλτιστης πρόσληψης πρωτεϊνών, για τη διερεύνηση των επιδράσεων στο μυοσκελετικό σύστημα τόσο της μητέρας, όσο και των απογόνων. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η στέρηση διατροφικής  πρωτεΐνης οδηγεί σε επιβράδυνση της ανάκτησης οστικής μάζας, που προκαλείται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής στις μητέρες, ως συνέπεια της αυξημένης ενεργότητας οστεοκλαστών και ταυτόχρονη μείωση της οστεοβλαστικής δραστηριότητας, παρατήρηση που μπορεί να σχετίζεται με την διαφοροποιημένη έκφραση συγκεκριμένων microRNAs. Όσων αφορά τις επιδράσεις στους απογόνους, ιστολογική αξιολόγηση τομών του πρόσθιου κνημιαίου σκελετικού μυός έδειξε ότι η στέρηση πρωτεΐνης κατά τη διάρκεια της κύησης ή του θηλασμού οδηγεί σε μειωμένο μέγεθος μυοϊνών, που σχετίζεται με την τροποποιημένη έκφραση μιας πλειάδας microRNAs. Τέλος, απεικονιστική ανάλυση αξονικών μικροτομογραφιών έδειξε ότι ο σκελετός των απογόνων παρουσιάζει ελαττωμένη οστική μάζα τόσο στο δοκιδωτό όσο και στο φλοιώδες κνημιαίο οστό αμέσως μετά τον απογαλακτισμό, ενώ απομόνωση και ανάπτυξη πρωτογενών οστεοβλαστών σε οστεογενετικό μέσο καλλιέργειας είχε ως αποτέλεσμα παρόμοια συμπεριφορά με προφανή μειωμένα επίπεδα ασβεστοποίησης. Συμπερασματικά, η ποσότητα της διατροφικής  πρωτεΐνης δείχνει να παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και διατήρηση ενός υγιούς σκελετού ενώ η ερευνητική προσέγγιση μέσω του κυτταρικού προγραμματισμού είναι πολλά υποσχόμενη. Στη διάλεξη αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ήδη δημοσιευμένων εργασιών αλλά και συνεχιζόμενων μελετών.

Αγαπητές/οί,

Την Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024, στις 11.30, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της ΜΔΕ του Χημικού Μαρίνου Κανελλάκη, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή

Α. Θεοχάρης

Σ. Σκανδάλης

Δ. Βύνιος (επιβλέπων)


 pdf 64 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΔΕ - Μ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ

Αγαπητές/οί,

Την Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024, στις 11.30, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της ΜΔΕ του Χημικού Κωνσταντίνου Παπαδημάτου, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή

Α. Θεοχάρης

Σ. Σκανδάλης

Δ. Βύνιος (επιβλέπων)


 pdf 64 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΔΕ - Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ

Την Πέμπτη, 18-04-2024, στις 13:00, στον σύνδεσμο https://upatras-gr.zoom.us/j/92537690869?pwd=ZjVIVWY4VTd4RllRRVpiWTduYStqQT09 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη του Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του University of Chester Dr. Ιωάννη Κανάκη

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Prof. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ, University of Chester, UK

ΤΙΤΛΟΣ: Μη επαρκής πρόσληψη διατροφικής πρωτεΐνης κατά την αναπαραγωγή: επιπτώσεις στο μυοσκελετικό σύστημα της μητέρας και των απογόνων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία 20 χρόνια, έρευνες έχουν δείξει ότι η διατροφή της εγκύου κατά τη διάρκεια της κύησης αλλά και του θηλασμού μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιδράσεις στην υγεία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και ενδέχεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη ασθενειών. Το διατροφικό περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του εμβρύου, και φαίνεται να επηρεάζει την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος των απογόνων αλλά και την φυσιολογία στην ενήλικη ζωή. Ωστόσο, οι μηχανισμοί που ωθούν αυτές τις επιδράσεις είναι ελάχιστα κατανοητοί. Ένα βασικό συστατικό της μητρικής/πρώϊμης μεταγεννητικής δίαιτας, που προτείνεται να επηρεάζει τη μυοσκελετική ανάπτυξη και λειτουργία, είναι η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Χρησιμοποιήσαμε ένα πρότυπο μοντέλο τρωκτικών, μη βέλτιστης πρόσληψης πρωτεϊνών, για τη διερεύνηση των επιδράσεων στο μυοσκελετικό σύστημα τόσο της μητέρας, όσο και των απογόνων. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η στέρηση διατροφικής  πρωτεΐνης οδηγεί σε επιβράδυνση της ανάκτησης οστικής μάζας, που προκαλείται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής στις μητέρες, ως συνέπεια της αυξημένης ενεργότητας οστεοκλαστών και ταυτόχρονη μείωση της οστεοβλαστικής δραστηριότητας, παρατήρηση που μπορεί να σχετίζεται με την διαφοροποιημένη έκφραση συγκεκριμένων microRNAs. Όσων αφορά τις επιδράσεις στους απογόνους, ιστολογική αξιολόγηση τομών του πρόσθιου κνημιαίου σκελετικού μυός έδειξε ότι η στέρηση πρωτεΐνης κατά τη διάρκεια της κύησης ή του θηλασμού οδηγεί σε μειωμένο μέγεθος μυοϊνών, που σχετίζεται με την τροποποιημένη έκφραση μιας πλειάδας microRNAs. Τέλος, απεικονιστική ανάλυση αξονικών μικροτομογραφιών έδειξε ότι ο σκελετός των απογόνων παρουσιάζει ελαττωμένη οστική μάζα τόσο στο δοκιδωτό όσο και στο φλοιώδες κνημιαίο οστό αμέσως μετά τον απογαλακτισμό, ενώ απομόνωση και ανάπτυξη πρωτογενών οστεοβλαστών σε οστεογενετικό μέσο καλλιέργειας είχε ως αποτέλεσμα παρόμοια συμπεριφορά με προφανή μειωμένα επίπεδα ασβεστοποίησης. Συμπερασματικά, η ποσότητα της διατροφικής  πρωτεΐνης δείχνει να παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και διατήρηση ενός υγιούς σκελετού ενώ η ερευνητική προσέγγιση μέσω του κυτταρικού προγραμματισμού είναι πολλά υποσχόμενη. Στη διάλεξη αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ήδη δημοσιευμένων εργασιών αλλά και συνεχιζόμενων μελετών.


Demitrios H. Vynios

Professor of Connective Tissue Biochemistry

Biochemistry, Biochemical Analysis & Matrix Pathobiochemistry Research Group

Department of Chemistry

University of Patras,

26504 Patras, Greece

Tel.: GR+2610997914

Την Πέμπτη, 11-04-2024, στις 13:00, στον σύνδεσμο  https://upatras-gr.zoom.us/j/92537690869?pwd=ZjVIVWY4VTd4RllRRVpiWTduYStqQT09 θα παρουσιαστεί διάλεξη του Ερευνητή Dr. Χρήστου Αγγελόπουλου

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Dr. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, FORTH/ICE-HT

ΤΙΤΛΟΣ: ΒΙΟ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το πλάσμα χαρακτηρίζεται ως η τέταρτη κατάσταση της ύλης και μπορεί να οριστεί ως ένα ιονισμένο ή μερικώς ιονισμένο αέριο που περιέχει τόσο φορτισμένα όσο και ουδέτερα σωματίδια. Μπορεί να διακριθεί σε (i) θερμό (ii) θερμικό και (iii) μη θερμικό / ψυχρό. Κατά την παραγωγή ψυχρού πλάσματος ατμοσφαιρικής πίεσης, λαμβάνουν χώρα ανελαστικές κρούσεις μεταξύ των ηλεκτρονίων και των μορίων που έχουν σαν αποτέλεσμα την παραγωγή χημικά ενεργών σωματιδίων. Η χημική σύσταση του πλάσματος, που καθορίζεται από το χρησιμοποιούμενο αέριο, αποτελείται από ελεύθερες ρίζες, ηλεκτρόνια, δραστικά είδη οξυγόνου ή/και αζώτου όπως ⋅OH, O3, H2O2,1O2, ONOO-, NO2-/NO3-, ενώ ταυτόχρονα παράγεται UV ακτινοβολία. Οι πιο διαδεδομένες διατάξεις παραγωγής ψυχρού πλάσματος βασίζονται σε εκκενώσεις κορώνας (corona discharge), εκκενώσεις διηλεκτρικού φράγματος (DBD) και εκκενώσεις πίδακα (plasma jet). Η δυνατότητα ελέγχου της χημείας του ψυχρού πλάσματος το καθιστά κατάλληλο και ελκυστικό για πολλές εφαρμογές όπως: (i) αποκατάσταση εδαφικών και υδατικών συστημάτων επιβαρυμένων από ευρύ φάσμα ρύπων (αντιβιοτικά, χρωστικές, «παντοτινά χημικά»-PFAS, μικροπλαστικά) και από ιούς/βακτήρια, (ii) τροποποίηση της επιφάνειας υλικών (καταλύτες, προσροφητικά), (iii) αποστείρωση τροφίμων (φρούτα, λαχανικά, κρέας, θαλασσινά) καθώς και των συσκευασιών τους, (iv) βιοϊατρικές όπως επούλωση τραυμάτων, οδοντικά εμφυτεύματα και απόπτωση καρκινικών κυττάρων.


Demitrios H. Vynios

Professor of Connective Tissue Biochemistry Biochemistry, Biochemical Analysis & Matrix Pathobiochemistry Research Group Department of Chemistry University of Patras,

26504 Patras, Greece

Tel.: GR+2610997914

Σας ενημερώνουμε ότι από 21.02.2024 έως 30.04.2024 θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος για την ηλεκτρονική ανανέωση εγγραφής στο Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Ως εκ τούτου, όσοι  μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι Διδάκτορες είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό άλμα πρέπει να ανανεώσουν την εγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του  ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία, Αξιολόγηση φαρμακευτικών Προϊόντων» μπορούν είτε να αποστείλουν στο e-mail της Γραμματείας (chemsecr@upatras.gr), είτε να παραδώσουν με φυσική παρουσία στη Γραμματεία την επισυναπτόμενη αίτηση, συνοδευόμενη από το αποδεικτικό κατάθεσης της δεύτερης δόσης τελών εγγραφής (το αργότερο έως 15.03.2024).

Σας επισημαίνουμε ότι η ανανέωση εγγραφής είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όλους.


 docx 64 αίτηση ανανέωσης εγγραφής

Αγαπητοί/ές,

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου του ΔΠΜΣ Βιοχημείας. Οι διαλέξεις θα ξεκινήσουν στις 27/2, ημέρα Τρίτη.

Η σειρά των διαλέξεων θα καθοριστεί και από το πρόγραμμα που θα προτείνουν οι διδάσκοντες του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Με εκτίμηση,

Δ. Βύνιος


 pdf 64 Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου

Αγαπητές/οί,

Την Παρασκευή, 16/2, θα παρουσιαστούν Σεμινάρια προόδου των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του ΔΠΜΣ Βιοχημείας. Επισυνάπτονται οι περιλήψεις των Σεμιναρίων προόδου.

Με εκτίμηση,

Δ. Βύνιος


pdf 64 Φλώρου Όλγα

pdf 64 Μπαρμπούτση Μαρία

pdf 64 Ιωάννου Παρασκευή

pdf 64 Ψαρραίου Διονυσία

pdf 64 Αθανασόπουλος Ελευθέριος

 

Λίστα ανακοινώσεων Τμήματος Χημείας

Η λίστα ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:
announces@chemistry.upatras.gr

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email (προτιμήστε το ιδρυματικό σας) στη διεύθυνση:
announces-join@chemistry.upatras.gr

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:
announces-leave@chemistry.upatras.gr


 Περισσότερες πληροφορίες εδώ.