Επιλέξτε τη γλώσσα σας

MSc APPLIED BIOCHEMISTRY - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΔΕ ΣΙΑΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΔΕ ΣΙΑΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ

Επισυνάπτεται η περίληψη ΜΔΕ της Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας του ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Βιοχημεία: Κλινική Χημεία, Βιοτεχνολογία και Αξιολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων» κας Σιάγκα Χριστίνας-Βαρβάρας. Η παρουσίαση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 14/6 στις 11.00 εξ αποστάσεως.

Εκ μέρους της Τριμελούς Εξεταστική Επιτροπής, Σπ. Σκανδάλης, Επιβλέπων


 pdf 64 Περίληψη Μ.Δ.Ε. ΣΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Λίστα ανακοινώσεων Τμήματος Χημείας

Η λίστα ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:


 Περισσότερες πληροφορίες εδώ.