Γεοργούλη Αλεξάνδρα

Γεροστάθης Σπυρίδων

Γιώτης Ιωάννης

Κοκορέτσης Δημήτριος

Κυπραίου Αναστασία

Μανιάκη Ευαγγελία

Τζαφέρη Κυριακή

Φυτσιλής Βάιος