Επιλέξτε τη γλώσσα σας

MSc APPLIED BIOCHEMISTRY - Υποδομές

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Οι αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Χημείας και του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Οι πιστοποιημένες αίθουσες τηλεδιασκέψεων του Τμήματος Χημείας και του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Τα φοιτητικά και ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Χημείας

Τα ερευνητικά εργαστήρια του ΙΒΕΕ του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Θάλαμοι (2) κυτταρικών καλλιεργειών, πλήρως εξοπλισμένοι με 3 επωαστήρες, 2 ανάστροφα μικροσκόπια, 3 θαλάμους νηματικής ροής, 3 ψυγεία, 2 υδατόλουτρα, 2 φυγοκέντρους κα. (Τμήμα Χημείας)

Θάλαμοι (2) κυτταρικών καλλιεργειών, πλήρως εξοπλισμένοι με 3 επωαστήρες, 2 ανάστροφα μικροσκόπια, 3 θαλάμους νηματικής ροής, 3 ψυγεία, 2 υδατόλουτρα, 2 φυγοκέντρους, συστήματα συντήρησης κυττάρων σε υγρό άζωτο (5) κα. (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)

Εκτροφείο Πειραματοζώων (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)

Αποθηκευτικά ψυγεία (10), καταψύξεις -20 oC (4) και καταψύξεις -80 oC (2) (Τμήμα Χημείας, ΠΠ)

Αποθηκευτικά ψυγεία (10), καταψύξεις -20 oC (4) και καταψύξεις -80 oC (4) (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

 • Κυκλοποιητής (1) πραγματικού χρόνου (qPCR) (Τμήμα Χημείας)
 • Κυκλοποιητής (1) πραγματικού χρόνου (qPCR) ( ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)
 • Απλοί κυκλοποιητές (3) (Τμήμα Χημείας)
 • Απλός κυκλοποιητής (1) (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)
 • Ορθό (1) και ανάστροφο (1) μικροσκόπια φθορισμού συνδεδεμένα με ψηφιακές κάμερες και σύστημα ανάλυσης εικόνας (Τμήμα Χημείας)
 • Ορθό (1) και ανάστροφο (1) μικροσκόπια φθορισμού συνδεδεμένα με ψηφιακή κάμερα και σύστημα ανάλυσης εικόνας (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)
 • Οπτικά μικροσκόπια (4) (Τμήμα Χημείας)
 • Οπτικά μικροσκόπια (3) (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)
 • Συνεστιακό μικροσκόπιο (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)
 • Συστήματα ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών (5) και νουκλεϊκών οξέων (3) (Τμήμα Χημείας)
 • Συστήματα ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών (3) και νουκλεϊκών οξέων (3) (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)
 • Φωτόμετρα (6) και φασματοφωτόμετρα (2) (Τμήμα Χημείας)
 • Φωτόμετρα (2) και φασματοφωτόμετρο (1) (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)
 • Μετρητές ELISA, απλοί (2) και με φωταύγεια (1) (Τμήμα Χημείας)
 • Μετρητές ELISA, απλοί (2) με μέτρηση φθορισμού (2) και με φωταύγεια (1) (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)
 • Φυγόκεντροι πάγκου (6), ψυχόμενοι φυγόκεντροι δαπέδου (2) και μικροφυγόκεντροι (2) (Τμήμα Χημείας)
 • Φυγόκεντροι πάγκου (4), ψυχόμενοι φυγόκεντροι δαπέδου (3) και μικροφυγόκεντροι (2) (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)
 • Συστήματα ανάλυσης LC (2), HPLC(2) και CE(1) (Τμήμα Χημείας)
 • Αυτόματο σύστημα πολυπλεκτικής ανάλυσης (multiplex analyzer) (Τμήμα Χημείας)
 • Επωαστήρες πάγκου (6) και δαπέδου (1) (Τμήμα Χημείας)
 • Επωαστήρες δαπέδου (2) (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)
 • Συσκευή υπερήχων (Τμήμα Χημείας)
 • Συσκευές υπερήχων (2) (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)
 • Λυοφιλοποιητής (Τμήμα Χημείας)
 • Λυοφιλοποιητής (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)
 • Αυτόκαυστο (Τμήμα Χημείας)
 • Αυτόκαυστα (3) (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)
 • Κλίβανος (Τμήμα Χημείας)
 • Κλίβανος (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)
 • DNASequencerVistra 725 (Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης, Μονάδα Βιοχημικών Αναλύσεων, ΠΠ)
 • HPLC Waters 486 με δύο είδη ανιχνευτών, ένας τύπου «differentialrefractometer» και ένας τύπου «diodearray» (Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης, Μονάδα Βιοχημικών Αναλύσεων, ΠΠ)
 • Φασματόμετρο Μαζών τύπου ΜΑLDI-TOF(Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης, Μονάδα Βιοχημικών Αναλύσεων, ΠΠ)
 • Φασματόμετρο Μαζών συζευγμένο με UHPLC (Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης, Μονάδα Βιοχημικών Αναλύσεων, ΠΠ)
 • Μετρητής β-ακτινοβολίας (1) (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)
 • Πηγή ακτινοβόλησης 60Co (1) (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)
 • Πηγές ακτινοβόλησης UVA (1) και UVB (1) (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)
 • Συστήματα NMR (1) και κυκλικού διχρωϊσμού (CD) (1) (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 • Η/Υ με κατάλληλο λογισμικό για την επεξεργασία πειραματικών δεδομένων (στατιστικό πακέτο SPSS, επεξεργαστής εικόνας ImageJ) (Τμήμα Χημείας)
 • Η/Υ με κατάλληλο λογισμικό για την επεξεργασία πειραματικών δεδομένων (στατιστικό πακέτο SPSS, επεξεργαστής εικόνας με τη βοήθεια του λογισμικού ProgRes® CapturePro) (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)

Λίστα ανακοινώσεων Τμήματος Χημείας

Η λίστα ανακοινώσεων του Τμήματος Χημείας είναι:

Για εγγραφή στη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:

Για διαγραφή από τη λίστα στείλτε email στη διεύθυνση:


 Περισσότερες πληροφορίες εδώ.